Kakel & Design i Sverige AB

Vårt dotterbolag, Kakel & Design i Sverige AB, är ett av de ledande företagen inom kakel, klinker och natursten samt badrumsmöbler. Med hög kvalitet, god service och känsla för design tillgodoses våra kunders behov. Bolaget återfinns i Östervåla, norr om Uppsala och serverar sina kunder via butiker i Gävle, Uppsala, Sollentuna och Årsta.

En framtid hos oss

Vi söker drivna personer för att utveckla och genomför förändringar inom branschen, som har erfarenheter som vi kan tillvarata och gillar utmaningar. Du har tidigare innehaft en tjänst med mycket ansvar, deadlines och ett högt tempo.

Kakel, klinkers, fix och fog

Oavsett om du är ett stort fastighetsbolag, privatperson, plattsättare eller byggbolag så har vi alltid något som passar dig när det kommer till kakel och klinkers. Vi kan med egen logistik och distribution hjälpa dig som kund med beställningar och leveranser utav kakel & klinkers inkl badrumstillbehör inom hela Mälardalen.

Om bolaget

Bolagets affärsidé är att verka inom den byggkeramiska marknaden för professionella kunder genom att tillhandahålla ett komplett sortiment, hög servicegrad och god förståelse av Bolagets produkter inklusive tillhörande produkter och tjänster inom bland annat våtrumssystem. Vidare ska Bolaget attrahera privatmarknaden genom att ha ett komplett kvalitetssortiment av kakel, klinker och andra badrumstillbehör. Bolaget fungerar som en samordnande länk som ger tillverkarna av kakel, fix och fog inklusive tillbehör en kostnadseffektiv och enkel väg till marknaden samt ger kundbasen en kostnadseffektiv inköpskanal med Bolagets goda produktkompetens, tillgänglighet och kompletterande produkter.

Vision

Ledningens ambition är att etablera sig som en av de ledande aktörerna i Sverige till proffskunder inom segmentet kakel, klinker och natursten inklusive tillbehör tillika tjänster såsom rådgivning, utbildning, inredning och design.

Mål och Strategi

Strategin definierar Bolagets målsättning att kombinera lönsamhet och god tillväxt, med en strategi nedbruten i tre fokusområden:

  • Organisk tillväxt. Den underliggande marknaden drivs av makroekonomiska faktorer, byggkonjunkturens utveckling de kommande åren och intresset för kakel som inredningsattribut. Bolaget bedömer att det finns en ökad marknadsandel att erhålla via befintligt butiksnät. Vidare bedömer Bolaget kunna attrahera nya kundgrupper som idag inte bearbetas, både geografiskt och regionalt tillsammans med kompletterande försäljningskanaler.
  • Förvärvad tillväxt. Bolaget förvärvsstrategi integreras med den överordnade tillväxtstrategin och Bolaget utvärderar flera potentiella förvärvsmöjligheter löpande. Syftet med denna delstrategi är av en geografisk och teknisk karaktär.
  • Ökad effektivitet och bättre bruttomarginal. Bolaget arbetar kontinuerligt med att samordna effektivisera, inköp, öka de ekonomiska förutsättningarna genom att utvärdera antalet leverantörer tillsammans med en differentierad prismodell och ökad grad av standardisering av sortimentet.

Bolagets metod för att få bästa möjliga resultat av ovan strategiska initiativ är att bevara och utveckla stordriftsfördelarna med inköp och logistik av större inköpsvolymer samt erbjuda ett omedelbart sortiment av produkter via en lokal närvaro. Därav bedömer Bolaget att även kunna bibehålla, och skapa, en stark kundlojalitet.

Affärsmodell

Bolaget är en hybrid i den bemärkelsen att Bolagets produkter och tjänster försäljs till kundbasen via flera olika kanaler:

  • via eget butiksnätverk (alla kundkategorier)
  • via huvudlagret (projektkunder)
  • via återförsäljare

Intäktsmodellen är en funktion av hög grad av service, god tillgänglighet, snabb distribution och logistik samt lång bolagshistoria och därmed bättre inköpsvolymer, inköpspriser och tillgänglighet till ett stort antal leverantörer av kakel